info over

Rundvee

Rundvee

De Schermer, het basis gebied van DCCeres, is een groene polder die bij uitstek geschikt is voor het houden van vee: koeien die genieten van een prachtig land en ‘lopende voort’ een hele plas melk geven. Die melk geven de koeien aan de verzorgende boer. Wij helpen die boer om zo goed mogelijk voor hun dieren te zorgen. Dat doen we door gevraagd en soms zelfs ongevraagd advies te geven. Advies over, ja waar eigenlijk niet over, De diergeneeskunde is de spil tussen allerlei disciplines: huisvesting, beweiding, parasieten, voeding, melktechniek, specifieke dierziekte programma’s, vaccinatie…


We helpen de boer, maar ook de maatschappij. We dringen samen met de veehouders het gebruik van geneesmiddelen terug. De dier-dag-dosering, DDD moet laag worden. Daarvoor ontwikkelen we per bedrijf een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een Bedrijfsbehandelplan.(BBP). Alle geneesmiddelen worden centraal geadministreerd. Om minder antibiotica te gebruiken bij droogstand, hebben we een droogstandsconsult. Daarin gaan we samen met de veehouder om de tafel om ervoor te zorgen dat de omstandigheden zó zijn, dat antibiotica niet meer of veel minder nodig zijn bij droogzetten. 

Er zijn specialisten op deelgebieden maar de dierenarts heeft in het algemeen overzicht en inzicht in het bedrijf.

Er wordt tegenwoordig aandacht geschonken aan risico beheersing, niet alleen in de financieele wereld maar ook in de agrarische. De dierenarts is deskundig op dat gebied: gegevens verzamelen, in kaart brengen, analyseren en tot slot een advies uitbrengen.

De standaard protocollen zijn evenwel nog steeds simpel: consultatief werken als probleem oplosser en preventief werken in de bedrijfsbegeleiding om probemen te voorkomen of in ieder geval al in een vroeg stadium te onderkennen.