Tarieven en overige informatie

Laboratorium onderzoek

Heel vaak is een klinisch, echografisch of rontgenologisch onderzoek niet genoeg. Maar gelukkig is er meer. We kunnen in eigen beheer – dus heel snel – eenvoudig serologisch bloed onderzoek doen. Ook faeces onderzoek naar parasieten doen we zelf en snel. Cyotologisch of histologisch onderzoek gaat naar externe laboratoria, soms in Utrecht soms in Limburg of soms in Duitsland maar zelfs in het laatste geval hebben we vaak de volgende dag al een voorlopige  uitslag, het transport gaat ’s nachts en de  uitslag natuurlijk digitaal.

Kwaliteitslaboratorium. We testen bloed, maar hoe betrouwbaar is dat onderzoek? We laten 4 x per jaar onze resultaten testen door een onafhankelijk lab: QC Vet lab. De laatste keer was het resultaat weer heel goed: alles goed of uitstekend. Gelukkig, als we een oordeel vellen over uw huisdier is dat soms deels op bloed onderzoek gestoeld, dan moet het wel kloppen!

microscoop onderzoek

Voeding

Goede voeding is belangrijk. Dat is het voor de mens maar natuurlijk ook voor een dier. U kunt bij ons terecht voor gewone dagelijkse voeding maar ook voor dieetvoeding. Onder dieetvoeding valt niet alleen voeding waarbij uw dier (beter) op gewicht blijft maar bestaat er ook voeding die uw huisdier ondersteunen bij bepaalde aandoeningen. Zo is er onder andere dieetvoeding voor huisdieren met nierproblemen, gewrichtsklachten, huidklachten, darmklachten, blaasproblemen of neurologische klachten. Ook is er specifieke voeding voor puppy’s, kittens en jonge honden en katten. Bij Diergeneeskundig Centrum Ceres beschikken we over hoogwaardig kwaliteitsvoer waar wij volledig achter staan. Heeft u vragen en/of wilt u informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Echografisch onderzoek

Bij Diergeneeskundig Centrum Ceres beschikken we naast een röntgenapparaat en labarorium apparatuur ook over een echoapparaat.

Soms is röntgenonderzoek en/of laboratoriumonderzoek niet geschikt of niet afdoende om de juiste diagnose te stellen.  Dan kunnen we ook we een echo maken. Bloedonderzoek laat soms in een heel laat stadium pas afwijkingen van orgaanfuncties zien, terwijl er met een echo al kleine afwijkingen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ook kan een echo toegevoegde waarde hebben voor de prognose bij bepaalde aandoeningen. Naast het diagnostisch gebruik bij ziekte, doen we ook echo onderzoek ook om dracht te bepalen. Wij doen de echo vanaf 28 dagen dracht.

bedrijfsbegeleiding

Voor veehouders bestaat er de mogelijkheid om zich aan te melden voor bedrijfsbegeleiding.

Bedrijfsbegeleiding levert een bijdrage aan een goed rendement van de veehouderij. Dat kan op verschillend manieren. De basis is de vruchtbaarheids begeleiding door maandelijkse controle. Uitgebreidere begeleiding kunnen we ook verzorgen: analyse van kengetallen, van kuiluitslagen, van MPR gegevens en van door ons zelf verzamelde gegevens.

Digitale röntgen

D monitor

Diergeneeskundig Centrum Ceres heeft rontgen apparatuur en wel van topkwaliteit. Humaan medische apparatuur en veterinair digitale bewerking. Het maken van een röntgen foto van een patient is heel vaak onmisbaar om tot een goede diagnose te komen. Niet alleen bij problemen met het bewegingsapparaat, maar ook bij problemen met het hart, de longen, de blaas of de darmen. Röntgen geeft echt heel veel informatie. De ouderwetse methode deed dat al, maar het digitaal kunnen bewerken van de foto is absoluut een extra dimensie. Zó mooie en duidelijke beelden, prachtig! En de belasting voor de patient is veel lager dan vroeger, deels vanwege de kleinere kans op onscherpte, deels door de supersnelle tijden van een modern systeem.

DCCeres is ook gekwalificeert om officiele HD – Heup Dysplasie – en ED – Elleboog Dysplasie – foto’s te maken. We maken ze en sturen ze door naar het orgaan dat de erkende beoordelingen mag doen, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Tarieven
Tarieven gezelschapsdieren
Consult op afspraak € 36,56
Nagels knippen € 7,29
Anaalklieren uitknijpen € 12,03
Chippen incl. registratie kat

 

€ 25,56

 

Chippen incl. registratie hond €33,13

 

HOND

 

 

KAT

 

prijs excl. consult prijs excl. consult

 

Vaccinaties

 

Vaccinaties

Pup 1e vaccinatie € 33,67 Kat kleine vaccinatie €24,09
Pup 2e vaccinatie € 31,58 Kat grote vaccinatie €26,03
Pup 3e vaccinatie € 31,42 Kat rabies €24,12
Hond kleine vaccinatie € 23,99
Hond grote vaccinatie € 31,48
Hond kennelhoest neus € 32,39
Hond kennelhoest injectie € 35,49
Hond rabies € 24,12
 
Operaties              Operaties
excl. pijnstilling en eventueel antibiotica excl. pijnstilling en eventueel antibiotica
Castratie reu tot 10kg €152,90 Kater castratie €65,77
Castratie reu 10-20kg €175,75              Korting bij 2e €-4.14
Castratie reu 20-30 kg €192,27 Poes sterilisatie €132,61
Castratie reu 30-40kg €208,26              Korting bij 2e €-7.07
Castratie reu 40-50kg €238,19
Castratie reu over 50kg €272,39
Sterilisatie teef tot 10kg €348,02
Sterilisatie teef 10-20kg €376,54
Sterilisatie teef 20-30kg €422,23
Sterilisatie teef 30-40kg €450,73
Sterilisatie teef 40-50kg  €472,43
Sterilisatie teef over 50kg €499,03

 

We doen ons best altijd actueel te zijn, maar aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden.

Tarieven landbouwhuisdieren

Voor de veehouders is er een betalingssysteem. Naar keuze hebt u een abonnement of u maakt gebruik van de diensten op consult basis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk via 072 5039335

Achtergrond AC systeem

Achtergrond AC systeem

De verdiensten in de landbouwhuisdieren praktijk zijn niet in overeenstemming met de arbeid. Al jaren wordt er weinig, te weinig, verdiend aan het werk advies, diergeneeskundige handelingen in de dierenartsenpraktijk.Toch blijven dierenartsen wel bestaan. Dat komt omdat er compensatie is. Er wordt relatief veel verdiend aan de medicijnen. De totale overhead van de praktijk denk aan automatisering, opleiding en cursussen om bij te blijven, niet declarabele tijd door overleg, assistentie, gebouw kosten, auto kosten en dergelijke wordt voor een groot gedeelte gefinancierd vanuit de opbrengsten van die medicijn verkoop.

Deze situatie bevalt ons niet en bevalt ook de overheid niet. Maar ook boeren zijn daar niet tevreden over: het was een veehouder die me erop wees dat het gewoon duidelijjk moet worden: leg de rekening daar neer waar de kosten liggen. Dat is de druppel geweest die me het roer deed omgooien: betaal duidelijk voor wat je krijgt. Het moet anders maar wel budget neutraal voor alle partijen, zowel de veehouder als de dierenarts. Er moet niet meer of minder verdiend worden maar duidelijker

Vanaf januari 2009 zijn dus de handelingen en de tijd van de dierenarts duurder geworden en de medicijnen juist goedkoper. En rationeel goedkoper, alles heeft nu een vaste opslag op de inkoopsprijs. Ook dat was vroeger anders. Toen speelden ook marktmechanismen en gewoonten een grote rol in de prijsbepaling. Op die manier is de rekening netto ongeveer hetzelfde als vroeger maar anders opgebouwd. De kosten liggen waar de kosten gemaakt worden. Dat heet dan het consult systeem en is dus volledig vergelijkbaar met vroeger.

Er is ook een andere mogelijkheid: de kosten voor het niet lonende werk deels vergoeden uit een abonnement. Een vast bedrag per koe per maand en daarvan kan de dierenarts zijn overhead en niet te declareren kosten betalen. Dan hoeven tijd en handelingen van de dierenarts niet duurder te worden. Sterker nog, de medicijnen kunnen ook nog veel goedkoper worden. Door een abonnement te nemen, krijgt u een korting van 15 % op de medicijn prijzen en op de handelingen en de tijd van de dierenarts. En de gewone dag visite tussen 8 en 9 aangemeld zit in het abonnement en wordt dus gratis. Door zo’n lage drempel willen we bereiken dat de diergeneeskundige zorg beter wordt: beter voor het dier, voor de consument, voor de veehouder maar ook voor ons.

Opzet was dat de verandering in principe budget neutraal moest worden. Basis voor de berekening is het overzicht van GD: alle dieren ouder dan 2 jaar. Hoewel we het zo geintroduceerd hebben geeft dat toch wrijving: de GD aantallen zijn altijd hoger dan het aantal melk- en kalfkoeien zoals dat op het MPR overzicht staat. Maar die zijn niet voor alle boeren voorhanden. Dus: om wrijvng te voorkomen gaan we uit van de GD aantallen mét een korting door dat verschil. Gevolg daarvan is, dat de prijzen van het abonnement zelfs 10% zakken per 1 november 2010!